Förtroendevalda hos oss.

Övrigt (29 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Begravningsombud
Beredning för frågor om politisk organisation
Beredningen för mänskliga rättigheter (MR-beredningen)
Borgerliga begravningsförrättare
Borgerliga vigselförrättare
Folkets Hus årsmötesombud
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Handikapprådet
Haninge hembygdsgille
Hållbarhetsberedningen
Mälardalsrådet
Nämndemän
Ornö bygdegårdsförening
Pensionärsrådet
Revisionen Haninge kommun
Revisor för donationsstiftelser
Samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde
Samrådsgrupp mellan kommun och landsting
Skärgårdsgruppen
Skärgårdsrådet
Skärgårdsstiftelsen
Stiftelsen Tyrestaskogen
Stockholms Länsförbund För Krishantering
Storsthlm
Svealands Kustvattenvårdsförbund
Södra Skärgårdens Intresseförening
Tyresåns vattenvårdsförbund
Valberedningen
Östra Sveriges Luftvårdsförbund