Förtroendevalda hos oss.

Övrigt (26 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Begravningsombud
Borgerliga begravningsförrättare
Borgerliga vigselförrättare
Folkets husförening
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Haninge Hembygdsgille
Haninge kommuns funktionshindersråd
Haninge kommuns pensionärsråd
Mälardalsrådet
Nämndemän
Ornö Bygdegårdsförening
Revisionen
Revisor för donationsstiftelser
Samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde
Samrådsgrupp mellan kommun och landsting
Skärgårdsgruppen
Skärgårdsrådet
Skärgårdsstiftelsen
Stiftelsen Tyrestaskogen
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap
Storsthlm
Svealands Kustvattenvårdsförbund
Södra Skärgårdens Inresseförening
Tyresåns vattenvårdsförbund
Valberedningen
Östra Sveriges Luftvårdsförbund