Förtroendevalda hos oss.

Bolag (7 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelser med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Haninge Bostäder
Haninge Kommun Holding AB
Samordningsförbundet Östra Södertörn
SRV återvinning
Södertörns brandförsvarsförbund
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Tornbergets fastighetsförvaltning AB i Haninge