Förtroendevalda hos oss.

Sven Gustafsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
08-606 85 85 (arbete)

E-post:
sven.gustafsson@haninge.se

Bild på Sven Gustafsson

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Haninge Kommun Holding AB Ledamot 2019-05-01 - 2023-04-30
Haninge kommuns funktionshindersråd Ersättare 2019-03-25 - 2022-12-31
Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda Oppositionsråd 2020-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2:e v ordförande 2020-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens presidium 2:e v ordförande 2019-12-10 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2020-01-01 - 2022-12-31
Storsthlm Ledamot 2019-03-21 - 2023-03-31
Storsthlm Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Södertörns brandförsvarsförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tyresåns vattenvårdsförbund Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31