Förtroendevalda hos oss.

Mikael Westerberg (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2019-01-01 - 2022-12-31