Förtroendevalda hos oss.

Nonna Karnova (M)

Kontaktinformation

E-post:
nonna.karnova@haninge.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Haninge Bostäder Suppleant 2019-05-01 - 2023-04-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Stadsbyggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Södertörns överförmyndarnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31