Förtroendevalda hos oss.

Joachim Krylborn (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
073-252 34 09 (mobil)

E-post:
joacim.krylborn@haninge.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Södertörns överförmyndarnämnd Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31