Förtroendevalda hos oss.

Tobias Hammarberg (L)

Kontaktinformation

E-post:
tobias.hammarberg@haninge.se

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Grund- och förskolenämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Haninge Kommun Holding AB Ledamot 2019-05-01 - 2023-04-30
Haninge kommuns funktionshindersråd Ledamot 2019-04-29 - 2022-12-31
Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e v ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens presidium 1:e v ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samrådsgrupp mellan kommun och landsting Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Storsthlm Ersättare 2019-03-21 - 2023-03-31
Storsthlm Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Södertörns brandförsvarsförbund Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31