Förtroendevalda hos oss.

Krister Selling (S)

Kontaktinformation

E-post:
olov.selling@haninge.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Revisionen Revisor 2019-11-04 - 2022-12-31
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Revisor 2019-12-09 - 2022-12-31
Tornbergets fastighetsförvaltning AB i Haninge Lekmannarevisor 2019-12-09 - 2023-05-18