Förtroendevalda hos oss.

Jens Davidson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
jens.davidson@haninge.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för social hållbarhet Ordförande 2020-07-01 - 2022-12-31
Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden 1:e v ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Södertörns upphandlingsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31