Förtroendevalda hos oss.

Peter Svanäng (C)

Kontaktinformation

E-post:
peter.svanang@haninge.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ledamot 2019-06-10 - 2022-12-31